MAPUTO: Ethnography of a Divided City

Tämä elokuvaprojekti pyrkii havainnollistamaan kuvin yhtä Afrikan jaetuista kaupungeista. Se on osa projektia:  “The Ethnography of a Divided City. Socio-Politics, Poverty and Gender in Maputo, Mozambique”, jota rahoittaa Norwegian Research Council (2012-2015).

Nopea kaupungistuminen on eräs dramaattisimmista kehityskulusta Afrikan mantereella. Se näkyy usein mieltä järkyttävinä vastakkaisina maisemina ja kuvina slummien ja hökkelikylien reunustamista varakkaista yrityksistä ja asuinaluista. Siinä missä kaupungistuneet alueet toki vastaavat merkittävästä osasta mantereen positiivista makrotaloudellisesta kehityksestä ja ne luovat uudenlaisia mahdollisuuksia työlllisyydelle, koulutukselle, terveydelle, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin, näkyy kaupungistumisen kasvu myös epätasa-arvon ja köyhyyden kasvuna, ympäristöongelmien lisääntymisenä, poliittisena epävakautena ja mellakoina sekä sitkeästi korkeana pysyvinä kaupunkialueiden rikos- ja väkivaltatilastoina. On arvioitu, että 50 prosenttia Afrikan väestöstä elää lähitulevaisuudessa kaupungeissa ja 50 prosenttia Afrikan köyhistä elävät mitä todennäköisimmin kaupunkien slummeissa vuoteen 2040 mennessä. Sen enempää Afrikan valtiot kuin kansainväliset avustusjärjestötkään eivät näytä riittävissä määrin tunnistavan Arikan köyhyyden muuttuvia kasvoja (Pieterse 2008).

https://www.cmi.no/events/1579-maputo-ethnography-of-a-divided-city